Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 44-202001070 Diagnostické séra 2.653.51 s DPH Obj.11/2020 13.02.2020 Bio G, spol. s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 43-1020200957 Farmaceutické suroviny 439,96 s DPH Obj. 10/2020 13.02.2020 PharmDr.Jozef Valuch Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 42-1104265602 Elektrina - 1/20 nedoplatok 183,04 s DPH SEPSI-154281 13.02.2020 EP ENERGY TRADING, a.s. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 41-2020012 Tarifna odmena 72,69 s DPH Zmluva o poskyt.práv.služieb 12.02.2020 JUDr. Štefan Demko, advokát Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 40-032420 Laborat. prístroje 9.276.00 s DPH Obj.130/2019 11.02.2020 Ing. Robert Lukoťka REL Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 36-200602 Spotrebný marteriál 1.546.63 s DPH Obj.125/2019 10.02.2020 ITES VRANOV, s. r. o. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 34-4200218 Spotrebný materiál 150,07 s DPH Obj. 124/2019 10.02.2020 FISHER Slovakia s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 35-2073180134 Energetické služby 2 674,89 s DPH Ramcova a individ.zmluva 10.02.2020 Veolia Energia Komfort Košice, a. s. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 37-3020907626 Stravné listky 2/20 750 3.000.00 s DPH Obj. 8/2020 10.02.2020 DOXX Strav.lístky, spol.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 38-20200024 Spracovanie právnych listín 413,00 s DPH Zmluva o poskyt.práv.služieb 10.02.2020 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. advokátska kancelária Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 39-2020 Členský poplatok nar. 2020 35,00 s DPH 10.02.2020 Regionálne vzdel.centrum Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 33-022019 Oprava laborat. zariadenia 162,00 s DPH Obj. 4/2020 07.02.2020 Slavomír Kudlák SK - Globobal Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 32-1200226789 IIS MIS Služby A,B 2/20 84,00 s DPH Zmluva o poskyt. služ. dig. kanc.IIS MIS pre registratúru 07.02.2020 SWAN, a.s. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 31-91000084 Štvrťročná kontrola EZS 60,54 s DPH ZoS-2015-000005 07.02.2020 EMM Internacional s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 30-261820 Člensky poplatok 2020 33,00 s DPH 06.02.2020 SANET ,Združ. Použiv. Slov. akad. Dátovej siete Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 28-8251903962 Služby Telekom - p. linky 1/20 61,85 s DPH TP 5011101411911, TP5011101391911,TP5011101392911 06.02.2020 Slovak Telecom a.s. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Objednávka 11/2020 Diagnostické séra 2.653.77 s DPH 06.02.2020 Bio G, spol. s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 29-8251832772 Služby telekom mobil .telef. 1/20 50,35 s DPH Z 6.124635.00.00.100000 06.02.2020 Slovak Telecom a.s. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 27-2020021 Sluzby ochrany pred požiarmi 1/20 12,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služ. o ochr.pred pož. 05.02.2020 Kateřina Nevelosová - NEVKA Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Objednávka 9/2020 Školenie "Chemické faktory" 100,00 s DPH 05.02.2020 ViGeR s.r.o. , Seňa10, 044 58 Seňa Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4443

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
    Moyzesova 17, 040 01 Košice
  • +421 55 6221189

Fotogaléria