Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 319-8801237 Ek. nezávadné nakladanie s odpadmi 24,00 s DPH 98/2013 19.11.2018 Fecupral s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 321-8118 Podanie stravy 9,10/2018 50,60 s DPH Zmluva o poskytovaní stravy z 27.2.2014 19.11.2018 Gymnázium Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 310008217 Elektr. energia záloha - 11/2018 807,70 s DPH Z 201639664 Z 19.11.2018 Pow-en, a.s. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 320-2018422 Transfer - KE-Budapešť 25.11., 30.11.2018 350,00 s DPH 103/2018 19.11.2018 Cassovia expres, s.r.o., Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Objednávka 103/2018 Transfer - KE-Budapešť 25.11., 30.11.2018 350,00 s DPH 16.11.2018 Cassovia expres, s.r.o., Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Objednávka 102/2018 Počítače,monitory,klav.,myš. po 10ks 3.850.00 s DPH 16.11.2018 MB TECH BB s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 318-2018280 Pranie a žehlenie bielizne 47,87 s DPH 98/2013 15.11.2018 Flora+ s.r.o, Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Zmluva zmluva o určení vyúčb. zdravotníckeho zariadenia s DPH 15.11.2018 G-Dentistry s.r.o., Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 317-4141805291 Spotrebny mat. ZL, FL, ZUA 523,80 s DPH 85/2018 14.11.2018 Mikrochem Trade spol. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 316-2018005 Podnájom nebytových priestorov 250,00 s DPH 1/2018 14.11.2018 Centrum rozvoja PHF, o.z. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 315-18190901 Známky na ITIC karty 400,00 s DPH 101/2018 13.11.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 314-8801210 Nezávadné naklad. s odpadmi 24,00 s DPH 98/2016 13.11.2018 Fecupral s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 313-29018178 Činnosť tech. BOZP a CO 10/18 25,00 s DPH 5/2017 13.11.2018 Stredná odborná škola technická Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 312-29018166 Oprava bleskozvodov 966,68 s DPH 91/2018 09.11.2018 Stredná odborná škola technická Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 310-972018 Spracovanie účtovníctva 10/2018 352,00 s DPH 1/2017 08.11.2018 Eva Výrostkova,účtovník Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 309-942018 Spracovanie miezd 10/2018 592,00 s DPH 1/2014 08.11.2018 Eva Výrostkova,účtovník Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 311-1818108433 El.energia - nedoplatok 10/2018 24,02 s DPH Z 201639664 Z 08.11.2018 Pow-en a.s. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 308-18060 TONER, 3057 02, HP LJ 68,82 s DPH Obj. 99/18 08.11.2018 Eximpo s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 306-1020 Výpožička priestorov /36,37,38/ 208,80 s DPH 1/2017 07.11.2018 Gymnázium Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01, Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
Faktúra 307-8219932301 Služby Telekom 10/18 85,22 s DPH TP5011101411911,TP5011101391911,TP5011101392911 07.11.2018 Slovak Telecom a.s. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice PhDr. Viera Rusinková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3719

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
    Moyzesova 17, 040 01 Košice
  • +421 55 6221189

Fotogaléria